Πλήρης είναι η άγνοια των Πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το νέο αλλά και το παλαιότερο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς.  Το Πανεπιστήμιο ζητά από εθελοντές φιλόζωους φοιτητές να κάνουν τη δουλειά που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να κάνει ο Δήμος! Για το λόγο αυτό η Ζωοφιλική Ομάδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το Δημαρχό, τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθώς και προς την πρόεδρο της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλκών Σωματείων, με στόχο να γνωστοποιηθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να πάψει να αποποιείται ο Δήμος Ιωαννίνων τις ευθύνες του.Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:


"Η Ζωοφιλική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν των σχετικών έγγραφων αποφάσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτές κοινοποιήθηκαν μέσω των υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου 11128  και 12687 εγγράφου με ημερομηνία έκδοσης την 05/03/2012 και την 27/03/2012 αντίστοιχα, γνωστοποιεί τις δικές της επίσημες αποφάσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, την 03/04/2012.


1.Πρώτα απ’όλα, η ΖΩ.Ο.Π.Ι. βάσει του καταστατικού ιδρύσεώς της, ουδεμία ευθύνη φέρει για την περισυλλογή και την απομάκρυνση αδέσποτων ζώων από το χώρο του Πανεπιστημίου. Όποιος μελετήσει το καταστατικό μας, θα διαπιστώσει ότι οι δραστηριότητες του συλλόγου μας αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις όποιες πολιτιστικές δραστηριότητες στα πλαίσια της προαγωγής και της διάδοσης της ζωοφιλίας στα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας. Για του λόγου το αληθές, σας επισυνάπτουμε τις σχετικές σελίδες αναφορικά με τη δράση και τη λειτουργία του συλλόγου μας. Εμείς, ως εθελοντές φοιτητές, υπερβήκαμε πολλές φορές τις αρμοδιότητές μας, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την ευζωία των ζώων, ουσιαστικά υποκαθιστώντας τον μοναδικά υπεύθυνο γι’αυτήν τη δουλειά, δηλαδή τον Δήμο Ιωαννιτών, απλά και μόνο επειδή είμαστε ευσυνείδητοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Τα σχετικά της ευζωίας των  αδέποστων ζώων τα ορίζει το υπ. Αριθμ. 1β) άρθρο του νόμου 4039/2012: «β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους». Τη συγκεκριμένη νομοθεσία μπορεί να τη διαβάσει όποιος θέλει αναλυτικά στο :  http://www.minagric.gr/greek/data/nomosxedio_adespota.pdf


2. Στα πλάισια των αρμοδιοτήτων μας, όπως έγινε σαφές από τα παραπάνω, δεν υπάγεται η ευθύνη του να έχουμε περιορισμένα τα ζώα σε ένα χώρο 400 τ.μ. του οποίου θα έχουμε την ευθύνη για την καθαριότητα! Ο ρόλος μας είναι αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικός και συμβουλευτικός –όπως θα είδατε- και οποιαδήποτε απόφαση για την ανάθεση και τη φροντίδα ενός χώρου στην ομάδα είναι ως εκ τούτου παράνομη. Δε γνωρίζουμε υπό ποίο σκεπτικό απεφάσισε η πρυτανεία ότι οι αρμόδιοι για την καθαριότητα των κοπράνων των σκύλων είναι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της και ειλικρινά αισθανόμαστε μεγάλη αισχύνη καθώς βλέπουμε ότι οι κόποι μας και οι μελέτες μας ανταμείβονται με την χορήγηση πτυχίων στην περισυλλογή κοπράνων αδέσποτων ζώων. Είμαστε φοιτητές και οι γονείς μας έχουν σαφώς μεγαλύτερες προσδοκίες από εμάς από αυτές. Δε γνωρίζουμε το σκεπτικό υπό το οποίο πάρθηκε αυτή η απόφαση, είναι όμως ατιμωτικό οι ίδιοι οι Πανεπιστημικοί μας διδάσκαλοι να προσβάλλουν με τέτοιο τρόπο τους μελλοντικούς αποφοίτους του Πανεπιστημίου τους. Συναφές τέλος με τα παραπάνω είναι ότι η φροντίδα και η ανάθεση ενός τέτοιου χώρου είναι αδύνατο να είναι ευθύνη των εθελοντών φοιτητών, οι οποίοι λείπουν τουλάχιστον 4-5 μήνες το χρόνο από την πανεπιστημιούπολη, οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι οικονομικά από τις οικογένειές τους και οι οποίοι δε γίνεται να ζητούν χρήματα από αυτές με στόχο να παραμείνουν εντός των Ιωαννίνων κατά τους μήνες των διακοπών αλλά και της εξεταστικής τους και να περισυλλέγουν ακαθαρσίες, όπως τους ζητήθηκε.


3. Έχουμε -παρόλες αυτές τις ατιμωτικές αποφάσεις για το σύλλογό μας αλλά και ως άτομα- δείξει αρκετές φορές την προθυμία μας για συνεργασία και για την πρόταση λύσεων των όποιων θεμάτων προκύψουν με την Πρυτανεία. Η επικοινωνία μας ξεκίνησε περί την ανάληψη των καθηκόντων της τελευταίας το Σεπτέμβριο του 2010 –που συνέπεσε με την πράξη ίδρυσης του σωματείου μας. Έως τώρα, εκκρεμούν ακόμη οι αποφάσεις για την παροχή γραφείων προς το σύλλογό μας και μια βεβαίωση ότι διατηρούμε γραφεία εντός της Πανεπιστημιούπολης. Είμαστε στην κυριολεξία ένας σύλλογος φάντασμα, με φοιτητές να «σέρνουν» κυριολεκτικά περί τα 20 κιλά τροφής εντός του χωρου της Πανεπιστημιούπολης καθημερινά, με δικά τους έξοδα και όλα αυτά επειδή η πρυτανεία κωφεύει εδώ και καιρό στα έγγραφα αιτήματα μας (13/10/2011 και περί τις 20/01/2012 αντίστοιχα). Αντί λοιπόν να μας δοθούν τα απαραίτητα για τη βασική λειτουργία του συλλόγου μας, όπως αυτά ορίζονται στο καταστατικό μας και προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, μας ζητάται να αναλάβουμε αρμοδιότητες, οι οποίες δεν υπάγονται στα πλαίσια λειτουργίας μας, άρα είναι παράνομες, τις πιο ακατάλληλες ώρες, εν μέσω εξεταστικής περιόδου. Οι φοιτητές που στελεχώνουμε την ομάδα μας, έχουμε έρθει σε απόγνωση, καθώς κάθε φορά που είναι εξεταστική, έχουμε διαρκείς οχλήσεις από την Πρυτανεία, ερχόμαστε σε σύγκρουση με ανθρώπους φοβικούς και με μίσος προς τα ζώα, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ευημερία των ζώων και όλα αυτά εις βάρος των σπουδών μας: Μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πλεόν σοβαρότατα προβλήματα αδυναμίας εκπλήρωσης των σπουδών τους, προπτυχιακοί φοιτητές άφηναν τις εξεταστικές τους στη μέση και έτρεχαν τελευταία στιγμή, επειδή δεν υπήρξε σωστός προγραμματισμός και επειδή έγιναν εντελώς άσκοπες κινήσεις. Σας παραθέτουμε τις άστοχες και τις λάθος κινήσεις που οδήγησαν την κατάσταση έως εδώ:


 α) Μετά τα κρούσματα δαγκωμάτων, έγινε η ανοιχτή συζήτηση αναφορικά με τα προβλήματα που προέκυψαν, οι αποφάσεις της οποίας βρίσκονται εδώ: http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=4241. Όπως θα δείτε, η πρυτανεία κάνει λόγο για συνεργασία. Η μετέπειτα επικοινωνία όμως, δεν έδειξε καμία διάθεσης συνεργασίας από την πλευρά της πρυτανείας. Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά e-mails που απέστειλε στην Πρυτανεία η τέως πρόεδρός μας, εκλιπαρώντας στην κυριολεξία για συνεργασία. Η μόνη συνεργασία που υπήρξε, ηταν αυτή της Πρυτανείας με την τεχνική υπηρεσία, η οποία ουδέποτε ήρθε σε επαφή μαζί μας, ξήλωσε τους χώρους σίτισης, με αποτέλεσμα να μην έχουμε που να σιτίσουμε σωστά τα ζώα και αφού έγιναν διαρκείς εκκλήσεις τόσο από εμάς όσο και από εθελοντές φιλόζωους της πολης, μεταφέρθηκε τουλάχιστον ο χώρος στον οποίο θα έμπαιναν τα χαρακτηριζόμενα ως επιθετικά ζώα. Το ξήλωμα των χώρων σίτισης, είχε ως αποτέλεσμα οι σκυλοι να ενωθούν σε μια τεράστια αγέλη στο μεταβατικό, η οποία ξεκίνησε τις νέες επιθέσεις. Εάν οι χώροι σίτισης είχαν διατηρηθεί όπως είχαμε προτείνει, θα είχαμε αποφύγει τα νέα κρούσματα δαγκωμάτων. Τέλος, η δημιουργία του χώρου για τα επιθετικά ζώα, παρόλη τη μετακίνησή του σε νέο σημείο ήταν εντελώς πρόχειρη, δεν εισακούστηκε καμία από τις υποδείξεις μας, τοποθετήθηκαν ζώα, μερικά εκ των οποίων δεν ήταν επιθετικά τα οποία έσκαψαν κι έφυγαν και τελικά, ενώ ήμασταν σε επικοινωνία διαρκώς με την πρυτανεία, όχι μόνο παρέμεινε ο ακατάλληλος χώρος, αλλά και μας ζητήθηκαν όσα αναφέρουμε στην παράγραφο α), δηλαδή η περισυλλογή κοπράνων, από ένα χώρο γεμάτο χώματα. Επίσης, το σχέδιο για τη δημιουργία χώρων σίτισης τελικά ακυρώθηκε στην πράξη, αφού όλοι οι χώροι σίτισης μεταφέρθηκαν μέσα στον περιφραγμένο χώρο, με άγνωστο μέχρι στιγμής το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Σημειώστε, ότι αυτά τα σπιτάκια αδυνατούν να στεγάσουν πάνω από 5-6 ζώα συνολικά, όπως φυσικά και ο περιφραγμένος χώρος. Σας επισυνάπτουμε φωτογραφίες από τον περιφραγμένο χώρο, όπως ήταν στην πρώτη επιχείρηση περισυλλογής. Φανταστείτε ότι τώρα υπάρχουν άλλα δύο-τρία τέτοια στέγαστρα, τα οποία δεν προφυλάσσουν επαρκώς κανένα ζώο από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν το χειμώνα στη περιοχή των Ιωαννίνων και αναλογιστείτε τις σχετικές οδηγίες αναφορικά με την ευζωία των ζώων, όπως τις αναφέραμε προηγουμένως.


β) Κατ’αυτόν τον τροπο φτάσαμε δυστυχώς στα νέα κρούσματα δαγκωμάτων εν μέσω εξεταστικής περιόδου του φερβουαρίου. Εμείς κληθήκαμε για μια ακόμη φορά να αποσοβήσουμε την κρίση. Όταν ήρθαμε για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, αντικρίσαμε, όπως προείπαμε, το φαινόμενο της περισυλλογής μη επιθετικών ζώων, το οποίο ακολούθησαν τα περιγραφόμενα γεγονότα. Τελικά καταφέραμε να περισυλλέξουμε τα χαρακτηριζόμενα ως επιθετικά ζώα, ενώ υπήρξε διαφωνία σχετικά με τα μη επιθετικά που τοποθετήθηκαν στο χώρο. Εστάλησαν δυο έγγραφα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εν συνεχεία από πλευράς μας – τα οποία επίσης επισυνάπτονται- με νέες εκκλήσεις αναφορικά με τη σωστή λειτουργία και δημιουργία του χώρου, ο οποίος τσιμεντώθηκε μόνο περιμετρικά, ενώ σε συνάντησή μας με την Πρυτανεία είχαμε πει ότι θα δεχόμασταν τη λειτουργία του χώρου μόνο με την έγγραφη βεβαίωση παροχής προσωπικού καθαριότητας αλλά και τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσει ο χώρος. Οι εκκλήσεις μας όχι μόνο δεν εισακούστηκαν ακόμη μια φορά, αλλά καταλήξαμε στο έγγραφο της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου της 05/03/2012, το οποίο δεν έλαβε υπόψην  σχεδόν κανένα από τα αιτήματά μας, μας κατέστησε υπεύθυνους για μια ευθύνη και υποχρέωση που δεν την έχουμε βάσει του καταστατικού ιδρύσεώς μας και βάσει και που, δεδομένων των νέων συνθηκών, δε θα συναινέσουμε να αναλάβουμε. Στο ενδιάμεσο, υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με την νυν πρόεδρό μας κυρία Χριστίνα Κουρή και την Πρυτανεία, στην οποία ζητήθηκε να συναινέσουμε ως σύλλογος για να απομακρυνθεί ένα χαρακτηριζόμενο ως επιθετικό ζώο όχι από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία του Δήμου, όπως κάνει σαφές η σχετική νομοθεσία, αλλά από την Πρυτανεία! Βέβαια εμείς αρνηθήκαμε και τονίσαμε το λάθος αυτής της ενέργειας και μάλιστα πάνω στην απόγνωσή μας, είχαμε προτείνει να τοποθετηθεί το ζώο στο χώρο, παρά την εμφανή ακαταλληλότητά του. Το ζώο έκτοτε αγνοείται, όπως επίσης κι ένα ακόμη θηλυκό μικρόσωμο άσπρο, φοβικό, το οποίο ανήκε στην ίδια αγέλη κι έχουμε αγωνία για την τύχη τους. Επίσης, ως απόρροια των άνωθεν σπασμωδικών κινήσεων, πληρώνουμε ξενώνες για δύο ακόμη χαρακτηριζόμενα ως επιθετικά ζώα από τα μέσα Νοεμβρίου –το ένα αδίκως, επειδή φόβιζε  απλώς λόγω του μεγέθους του- τη φιλοξενία των οποίων πληρώνουμε σε συνεργασία με άλλους εθελοντές, αλλά πλέον στενάζουμε οικονομικά και αδυνατούμε να εξοφλήσουμε το ποσόν.


γ) Δυστυχώς λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών μας με τις σχολές μας, δεν προλάβαμε να απαντήσουμε εγκαίρως στο πρώτο έγγραφο. Ενώ λοιπόν ετοιμάζαμε τη μακροσκελή απάντησή μας, φθάνει στα χέρια μας το δεύτερο έγγραφο, με το οποίο η Πρυτανεία ζητά την άμεση μεταφορά των ζώων στο Διαδημοτικό Καταφύγιο, το οποίο τελεί υπό κατάληψη από ομάδα ατόμων, που δεν το λειτουργεί υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, δηλαδή ως νοσοκομείο ελέγχου, στείρωσης και επανεγκατάστασης ζώων εκεί όπου εγκαταλείφθηκαν, παντα υπό την αιγίδα και την ευθύνη του Δήμου, και φυσικά ο Δήμος Ιωαννιτών κωφεύει σε όλη αυτήν την κατάσταση και ουσιαστικά αποποιείται των ευθυνών του, αφήνοντας εκχωρημένο παράνομα ένα δημόσιο αγαθό σε ομάδα ατόμων, μη στελεχώνοντάς το κατάλληλα με κτηνίατρο και μην εφαρμόζοντας τα σχετικά της νομοθεσίας. Αποτέλεσμα είναι να βρίσκονται έγκλειστα στο καταφύγιο αυτή τη στιγμή περίπου ο διπλάσιος αριθμός ζώων από τον προβλεπόμενο, υπό άγνωστες συνθήκες διαβίωσης και ουσιαστικά παραβιάζοντας τις διατάξεις του νόμου 4039/2012 –δείτε παραπάνω στον παραπεμπόμενο ιστότοπο τις διατάξεις περί της ίδρυσης και  της εύρυθμης λειτουργίας του- και φυσικά να έχει γίνει μια κατασπατάληση δημόσιου χρήματος για την δημιουργία του, (800000 ευρώ περίπου), το οποίο ποσό στις περιόδους κρίσης που διανύουμε είναι προκλητικό. Απορούμε πως ο δήμος συναινεί σε μια κατάληψη ενός δημόσιου χώρου και πως το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ζητά να γίνουμε συνεργοί και συνένοχοι σε μια τέτοια παράνομη επιχείρηση και στην αποδοχή μιας τέτοιας πράξης. Ο βασικός μας ρόλος δεν είναι σε καμία περίπτωση του «μπόγια» μέσα στον Πανεπιστημιακό χώρο και λυπούμαστε πραγματικά που ο ρόλος των εθελοντών φοιτητών έχει ισοβαθμιστεί με αυτόν. Ο ρόλος μας ως εθελοντών είναι η ενημέρωση. Ο ρόλος μας ως απλών πολιτών είναι η σωστή εφαρμογή των νόμων στο μέτρο του δυνατού και όχι η υποκατάσταση των πολιτειακών θεσμών. Ο ρόλος μας ως φοιτητών είναι να εκπληρώσουμε τις σπουδές μας, ενώ τέλος ο ρόλος μας ως ευαισθητοποιημένων φοιτητών είναι να βοηθάμε για την ευημερία του πανεπιστημίου στο βαθμό που μας επιτρέπουν οι σπουδές μας και δεν παραβιάζεται η ψυχική μας ευημερία, κάτι που δυστυχώς αποτελεί παρελθόν για εμάς.


Για τους ανωτέρω λόγους, αρνούμαστε τη συνεργασία υπό αυτούς τους όρους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ για την καταλληλότητά τους, ήρθαμε πάντα αντιμέτωποι προ τετελεσμένων αποφάσεων, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να λύσει τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τουναντίον, εκληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που υπερέβαιναν κατά πολύ τις ορισμένες αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε αυτός ο σύλλογος. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη σωστή συνύπαρξη μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά στις αρμοδιότητες που ορίζει το καταστατικό ιδρύσεως του συλλόγου μας. Οι λοιπές μας δραστηριότητες θα υπάγονται καθαρά και μόνο στα πλαίσια του πνεύματος εθελοντισμού που πρέπει να διέπει κάθε άνθρωπο και όχι εις βάρος των σπουδών μας. Είμαστε ανοιχτοί τέλος σε μια σωστή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όχι όμως εις βάρος μας και σε καμία περίπτωση εις βάρος των αδέσποτων ζώων.


Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στο σύνολο του τοπικού τύπου, καθώς και θα γνωστοποιηθεί στα λοιπά φιλοζωικά σωματεία όλης της Ελλάδας και στα συντονιστικά τους όργανα. Τέλος θα μεταφραστεί και θα γνωστοποιηθεί σε φιλοζωικά σωματεία του εξωτερικού, καθώς έχουν επανειλημμένως εκφράσει την αγωνία τους σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι καταστατική -και ηθική- υποχρέωσή μας να τους ενημέρωσουμε."
Δείτε παρακάτω τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου από τους φιλόζωους φοιτητές 


Διαβάστε ακόμη: Ευθανασία στα αδέσποτα ζητά καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων!


Συμβάλλετε στην προσπάθεια του Τρυποκάρυδου με μερικά μόνο κλικ