Στις 14-9-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 το πρωϊ, η Ομάδα θα καταθέσει νέα μήνυση για την αστυνομική αυθαιρεσία, βία και καταστολή κατά τις μαζικές κινητοποιήσεις της 15ης, 28ης και 29ης Ιουνίου 2011. Η μηνυσή αφορά όλους όσους βρέθηκαν κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες στην Πλατεία Συντάγματος και όχι μόνο όσους υπέστησαν σωματικές βλάβες.


Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως μηνυτές ή ως μάρτυρες, καλούνται να επικοινωνήσουν με την ομάδα αποστέλλοντας mail με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, Α.Δ.Τ. και Α.Τ. εκδόσεως, τηλέφωνο) στο minisiplateiassyntagmatos@gmail.com.
Επισημαίνεται ότι μόνο για τους μηνυτές είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στα δικαστήρια κατά την κατάθεση της μηνύσεως.


http://real-democracy.gr