Συμφώνα με τον εκτελεστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου κανένας νέος άνεργος που δεν έχει 80 ημερομίσθια ανά έτος για τα τρία προηγούμενα έτη δεν θα επιδοτηθεί! Τι και αν έχει σπουδές, τι και αν κανείς δεν τον προσέλαβε για να εξασφαλίσει αυτά τα 80 ημερομίσθια... Κυρίες μου και κύριοι δεν έχει καμία σημασία! Επίσης για τους "κυρίους" αυτούς η ανασφάλιστη- μαύρη εργασία δεν υφίσταται ως φαινόμενο...


Διαβάστε το νόμο και "απολαύστε"!