Γράφει η Ελένη Χαλικιά
Για να εγκαταστήσετε το OpenSuse θα τρέξετε το dvd επιλέγοντας στο Bios του υπολογιστή σας να κάνει Boot από το dvd . Αφού το dvd “τρέξει” θα εμφανιστεί η εικόνα 1. Τότε από το μενού επιλέξτε “installation”.

 
Εικόνα 1

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε σε ποια γλώσσα θα εγκατασταθεί το λειτουργικό καθώς και το Keyboard Layout , όπως βλέπετε στην εικόνα 2. Συνεχίστε πατώντας next.


Εικόνα 2

 

Στην παρακάτω εικόνα 3 βλέπετε τη διαδικασία του system probing η οποία γίνετε αυτόματα.Εικόνα 3

 

Έπειτα επιλέγετε “new installation” (νέα εγκατάσταση) όπως βλέπετε παρακάτω στην εικόνα 4, όμως σε περίπτωση που δεν είναι επιλεγμένο τότε το επιλέγετε. Επίσης, επιλέγετε και το “Use Automatic Configuration” και πατάτε next για να συνεχίσετε.

 Εικόνα 4

 

Στη συνέχεια θα επιλέξετε την χώρα και την ώρα της ζώνης που βρίσκεστε όπως βλέπετε στην εικόνα 4 και θα πατήσετε next για τη συνέχεια. Για παράδειγμα εμείς επιλέξαμε για χώρα Usa  και για την ώρα ζώνης Eastern (New York).Εικόνα 5

 

Παρακάτω θα επιλέξετε το γραφικό περιβάλλον της επιλογής σας δηλαδή gnome desktop, kde desktop ή other ανάλογα με την προτίμηση σας και θα πατήσετε next για να συνεχίσετε. Σε περίπτωση που επιλέξετε other θα πρέπει να κάνετε την επιλογή σας πιο συγκεκριμένη όπως βλέπετε στην εικόνα 7 και στη συνέχεια πατάτε next. Εμείς όπως βλέπετε στην εικόνα 6 επιλέξαμε kde desktop.

 Εικόνα 6Εικόνα 7
Στη συνέχεια επιλέγετε το partition based όπως βλέπετε στην εικόνα 8 και πατάτε next για να συνεχίσετε.

 Εικόνα 8

 

Μετά αυτόματα θα τρέξει το expert partitioner όπως βλέπετε παρακάτω στην εικόνα 9.Εικόνα 9

 

Αμέσως μετά θα εμφανίσει το create new user( δημιουργία νέου χρήστη) όπως βλέπετε στην εικόνα 10. Εκεί θα βάλετε όποια δικά σας στοιχεία ζητάει. Επιπλέον θα τικάρετε της επιλογές use this password for system administrator και automatic login και next για να συνεχίσετε παρακάτω.

 Εικόνα 10

 

Στο installation setting όπως βλεπετε στην εικόνα 11 θα επιλέξετε το install.Εικόνα 11

 

Στο software selection and system tasks που βλέπετε στην εικόνα 12 πατάτε Οk.

 Εικόνα 12

 

Στο installation setting όπως βλέπετε στην εικόνα 13 θα επιλέξετε "install".Εικόνα 13

 

Στη συνέχεια θα δείτε τις εικόνες 14,15,16 και 17 όπου οι διαδικασίες γίνονται αυτόματα μετά τα προηγούμενα βήματα που κάνατε.

 Εικόνα 14Εικόνα 15

 Εικόνα 16

 Εικόνα 17

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα 18.
Έτσι πλέον έχετε το λειτουργικό σύστημα OpenSuse 11.3 στον υπολογιστή σας.


Εικόνα 18

 

Επεξήγηση όρων 


Bios = Βασικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου


Boot = Εκκίνηση


Keyboard Layout = Διάταξη Πληκτρολογίου

System Probing = Σύστημα Ανίχνευσης

New Installation = Nέα Εγκατάσταση

Use Automatic Configuration = Χρήση Αυτόματης Ρύθμισης


Partition Based = Βάση Κατάτμησης

Expert Partitioner = Ειδική Διαμέριση

Installation Setting = Ρύθμιση Εγκατάστασης

Software Selection = Επιλογή Λογισμικού

System Tasks = Εργασίες Συστήματος