Γράφει η Kat Vonda
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ ο τομέας της εκτροφής ζώων παράγει περισσότερες εκπομπές αερίων, του θερμοκηπίου από όσο οι μεταφορές! Ο Henning Steinfeld, ανώτατος αξιωματούχος του παραπάνω οργανισμού λέει: “η εκτροφή των ζώων είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες των σημερινών σοβαρότατων προβλημάτων” και προειδοποιεί ότι: “το περιβαλλοντικό κόστος ανά μονάδα παραγωγής εκτρεφομένων ζώων πρέπει να μειωθεί στο μισό”. Ο τομέας των εκτρεφομένων ζώων είναι υπεύθυνος για το 9% του διοξειδίου του άνθρακα, το 65% του μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη, το 37% του μεθανίου, που επίσης είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη και το 64% της αμμωνίας, η οποία συμβάλλει στην όξινη βροχή. Σημειώνω ότι το μεγαλύτερο μέρος του μονοξειδίου του αζώτου προέρχεται από τη κοπριά των εκτρεφομένων ζώων, του μεθανίου προέρχεται από το πεπτικό σύστημα των μηρυκαστικών (πχ αγελάδα, κατσίκα) και της αμμωνίας προέρχεται από τα ούρα των ζώων. Το 30% της επιφάνειας της γης χρησιμοποιείται ως μόνιμα λιβάδια και το 33% του παγκόσμιου καλλιεργήσιμου εδάφους χρησιμοποιείται για την παραγωγή της τροφής των ζώων αυτών. Το 70% των δασών της Λατινικής Αμερικής αποδόθηκαν για βοσκή...Πάνε τα δεντράκια... Το 20% των λιβαδιών θεωρούνται υποβαθμισμένα λόγω της υπερβόσκησης, κάτι το οποίο οδηγεί στην ερήμωση. Ο τομέας της εκτροφής ζώων είναι από τους πιο καταστροφικούς και για τους υδάτινους πόρους λόγω των ζωικών αποβλήτων, των αντιβιοτικών, των ορμονών, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων κ.α. Όσο υπάρχει ζήτηση, υπάρχει και προσφορά. Η εκτροφή ζώων θα μειωθεί στο μισό μόνο αν εμείς μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος στο μισό.