Πως μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι από τις περίπου 650.000 εγγεγραμμένους ανέργους στην Ελλάδα, οι 400.000 δεν παίρνουν έστω επίδομα ανεργίας είτε γιατί οι συντριπτικά περισσότεροι, είναι μακροχρόνια άνεργοι είτε γιατί κάποιοι συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης; Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 150.000 πολίτες δηλώνουν στον Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ότι δεν ψάχνουν καν για δουλειά!
Τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ δείχνουν ότι στα 653.552 άτομα ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2010 αριθμός, ο οποίος είναι αυξημένος κατά 4,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
 Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 277.904 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 71.125 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο. Η αύξηση των επιδοτούμενων ανέργων προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από τον κλάδο των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων (+51.236 άτομα). 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν:

• Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 26.251 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 4,18%.

• Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 10.091 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 4,48%.
• Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Δεκέμβριο 2010 ανήλθε σε 151.045 άτομα, από τα οποία 36.388 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 114.657 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.  


Τρυποκάρυδος:  Σκεφτείτε ακόμη πως οι άνεργοι δεν είναι μόνο τόσοι! Τόσοι είναι οι καταγεγραμμένοι άνεργοι. Οι περισσότεροι δεν τρέχουν στον ΟΑΕΔ να εγγραφούν, αφού δεν πρόκειται να τους προσφέρει ούτε πρόσβαση στην εργασία, ούτε χρήματα. Πόσους ανέργους ξέρετε, και κυρίως πόσους νέους ανέργους ξέρετε; Σκεφτείτε το λίγο και θα εκπλαγείτε!