ΤΟ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΟΞΙΝΩΝΤι αποδεικνύεται, ποιοι οι κίνδυνοι, τι πρέπει να πράξουν οι Ελληνες καταναλωτές και οι ελληνικές αρχές.
Κατάθεση αναφοράς στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών.


1. Το εν εξελίξει σε όλη την Ευρώπη νέο διατροφικό σκάνδαλο διοξινών στις ζωοτροφές, στα κρέατα και... εν γένει διατροφική αλυσίδα, έρχεται να αποδείξει μια σειρά από κεφαλαιώδεις συστηματικές αντινομίες με παγκόσμιο αντίκτυπο και περιεχόμενο. Το ίδιο το σκάνδαλο έρχεται να αποδείξει και την ανάγκη συστημικής αναθεώρησης σε όλο τον πλανήτη και στην χώρα μας.Ειδικότερα :
α) Αποδεικνύεται (για μία ακόμα φορά) ότι οι χώρες που θεωρούνται διατροφικά ποιοτικές και ασφαλείς, όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης, όχι μόνο δεν είναι ποιοτικές και ασφαλείς, αλλά αποτελούν και την βάση, την πηγή εξάπλωσης διατροφικών κινδύνων που απειλούν τις ανθρώπινες ζωές. Με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας υφίσταται ενεργός διατροφική απειλή κατά της ζωής των πολιτών – καταναλωτών και έγκλημα διαπραττόμενο με ενδεχόμενο δόλο.


β) Αποδεικνύεται ότι η κερδοσκοπία κάποιων είναι συστημικά αξιακά ανώτερο, από οποιοδήποτε άλλο ατομικό και κοινωνικό έννομο αγαθό, από οποιαδήποτε αξία, ακόμα και από την ανθρώπινη ζωή. Το γεγονός ότι κάποιοι υπεύθυνοι γνώριζαν, αλλά αποσιωπούσαν και απέκρυβαν την εγκληματική συμπεριφορά κάποιων επιχειρηματιών, οδηγώντας επικίνδυνες ζωοτροφές και προϊόντα που παρήχθησαν από αυτές στην κατανάλωση από ανθρώπους, όχι μόνο θα πρέπει να ελεγχθεί δικαστικά, αλλά αποδεικνύει ότι το κέρδος έχει αναβιβαστεί σε σύγχρονη θεότητα που αλώνει κάθε ανθρώπινη αξία και δικαίωμα.


γ) Αποδεικνύεται ότι διάφορες «επιστημονικές» μέθοδοι παραγωγής που αποσκοπούν στην υπερπαραγωγή είναι πλήρως αποτυχημένες, αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες για την ζωή των ανθρώπων.δ) Αποδεικνύεται ότι οι μηχανισμοί ελέγχου σε όλη την Ευρώπη, ανατεθειμένες στους ίδιους τους ιδιώτες, αλλά και σε κρατικούς μηχανισμούς αλλοτριωμένους από την «ιδιωτική κερδοφόρο πρωτοβουλία» δεν επαρκούν. Η τυχαία αποκάλυψη – ομολογία του τεράστιου διατροφικού σκανδάλου, που έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά άλλων, αποδεικνύει την πλήρη ανεπάρκεια να προστατευθούν αποτελεσματικά κεφαλαιώδη αγαθά των πολιτών ακόμα και η ίδια η ζωή και η υγεία τους.ε) Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ουδείς μπορεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα ενεργά και πολυετή διατροφικά σκάνδαλα, τα οποία δεν έχουν γίνει αντιληπτά, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά παραταύτα υφίστανται, είναι ενεργά, αφορούν το σύνολο ή την πλειονότητα της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών ή της εκτροφής ζώων και μολύνουν όλη την ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα. Η αναθεώρηση των διαδικασιών ελέγχου και παραγωγής, ο συνεχής και άμεσος έλεγχος όλων των ζωοτροφών και των παραγωγικών μεθόδων, η καθιέρωση ενός προηγμένου πραγματικά και αυστηρού συστήματος ελέγχου και προστασίας είναι αναγκαίος και απολύτως επιβεβλημένος.
στ) Αναγκαία πανευρωπαϊκά και παγκόσμια είναι η συστημική παραγωγική τροποποίηση, ώστε το παραγωγικό σύστημα να μετατραπεί από κερδοσκοπικό σε ανθρωποκεντρικό, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων και όχι στην κερδοφορία κάποιων.2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πέραν των ανωτέρω ειδικά για την Ελλάδα:Α) Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στις αγορές προϊόντων (πουλερικών, αυγών, χοιρινών, άλλων κρεάτων και παραγώγων αυτών) που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης και συνιστούμε την αποφυγή τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις χώρες αυτές. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 4.500 μονάδες εκτροφής σταμάτησαν την παραγωγή τους στην Γερμανία εξαιτίας του σκανδάλου.
Β) Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στην αγορά ελληνικών προϊόντων που παράγονται σε μεγάλες μονάδες παραγωγής και με τις παραγωγικές μεθόδους αυτές. Από την πορεία των ελέγχων στην Ευρώπη προκύπτει η πιθανότητα, αντίστοιχες πρώτες ύλες, να έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ζωοτροφές άλλων εταιρειών και κρατών προέλευσης.Γ) Συνιστούμε την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων που παράγονται με τις παραδοσιακές μεθόδους, που φέρουν ή μπορούν να φέρουν βεβαίωση για τις ζωοτροφές που χρησιμοποιήθηκαν ή παράγονται με ακριβώς πιστοποιημένες βιολογικές μεθόδους παραγωγής.Δ) Ζητούμε από το κράτος και τον ΕΦΕΤ πλήρη υπευθυνότητα. Οι παλινωδίες των αρχικών δηλώσεων ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, σε σχέση με τις ύστερες για εκτεταμένους ελέγχους, δείχνουν τουλάχιστον έλλειψη υπευθυνότητας. Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται επικίνδυνη ανεπάρκεια.

Ε) Ο ΕΦΕΤ οφείλει να δώσει στην δημοσιότητα πλήρη τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποίησε και των αποτελεσμάτων τους, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και να μπορέσουν οι ενώσεις καταναλωτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να κρίνουν και να υποδείξουν και άλλους τυχόν αναγκαίους ελέγχους.ΣΤ) Επισημαίνουμε ότι ο βαθμός εξάπλωσης και συμμετοχής επικίνδυνων προϊόντων ως συστατικών σε άλλα μετεσκευασμένα ή τροποποιημένα, δηλ. ο βαθμός ευρύτερης εξάπλωσης στην διατροφική αλυσίδα, είναι άγνωστος, δυσχερώς ελέγξιμος, άλλα και σημαντικότατος ως παράγοντας που διακυβεύει την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των πολιτών. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πλήρη πληροφόρηση προστασία για να μην βρεθούν οι διοξίνες στο πιάτο τους από το παράθυρο, ως συστατικά σε «ανύποπτες» τροφές και είδη.Ζ) Καθίσταται για μία ακόμα φορά σαφής η αναγκαιότητα θέσπισης αυστηρών εθνικών προτύπων ποιότητας και παραγωγής σε κάθε διαδικασία. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ποιότητα και ως βάση τον τεράστιο και μακραίωνο παραγωγικό πολιτισμό της χώρας μας, ώστε να διασφαλιστεί πρωτοποριακά η ποιοτική συγκρότηση της παραγωγής στην χώρα, ως προαπαιτούμενο και μέθοδος ποιοτικής κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων.Η) Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι την τεράστια δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών ζωοτροφών που έχει η χώρα μας. Ο ελληνικός παραγωγικός πολιτισμός έχει αποδείξει ότι υφίσταται σημαντικός αριθμός ενδημικών ειδών φυτών, τα οποία καλλιεργούμενα όχι μόνο μπορούν να αποτελέσουν τεράστιας αξίας ζωοτροφή, αλλά και να αντικαταστήσουν την χρήση τοξικών σκευασμάτων «ζιζανιοκτόνων». Η κυβέρνηση οφείλει να οργανώσει και να δημιουργήσει τις αναγκαίες διαδικασίες προς τούτο.Θ) Τέλος και επειδή η εμπιστοσύνη μας στις αρχές και τους μηχανισμούς ελέγχου βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ανακοινώνουμε την κατάθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα αναφοράς μας για την διερεύνηση τυχόν παρανόμων πράξεων που σχετίζονται με το νέο διατροφικό σκάνδαλο με σκοπό να διωχθούν άπαντες οι υπεύθυνοι (και των ξένων εταιρειών που εμπλέκονται), να διεξαχθεί υπεύθυνος εισαγγελικός έλεγχος για τους διατροφικούς κινδύνους που έχουν προκύψει και να παρακολουθείται η διαδικασία από την δικαιοσύνη και τους κοινωνικούς φορείς για την καλύτερη προστασία και ενημέρωσή τους.
Καλούμε τους κοινωνικούς φορείς ανά την χώρα να πράξουν το ίδιο στις κατά τόπους εισαγγελίες και να συντονίσουν τις ενέργειές τους ερχόμενες σε επαφή με το ΝEO ΙΝ.ΚΑ. .