Αύριο είναι η μέρα που τα έγγραφα θα σταλούν στο Υπουργείο.
Και οι τελευταίες υπογραφές είναι πολύ σημαντικές!
Ας τη βοηθήσουμε όλοι στην καθημερινή πάλη που κάνει για την επιβίωση της!

Υπογράφουμε όλοι
http://www.gopetition.com/petition/40743.html