Όχι! Δε χρειαζόμαστε τα Windows!
Ανέβηκε από trupokarudos.