Προέκυψε τεχνικό πρόβλημα και το βίντεο θα έχει ανέβει αργότερα από ό,τι υπολογίζε το Πτηνό...Η εκπομπή θα βρίσκεται ανεβασμένη στο blog αύριο σε μερικές ώρες. Μας συγχωρείτε για την αναστάτωση.