Διαβάστε ακόμη: Η άποψη ενός Τραγόπαπα για τα αδέσποτα... Τι λέει ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη; ( και μάλιστα σε καθαρεύουσα τρομάρα του!...)