Συμβουλή από τον Τρυποκάρυδο!
Πριν από το ταξίδι σας με κάποιο λεωφορείο καλέστε και ενημερώστε πως σκοπεύετε να μεταφέρετε ζώο. Εάν σας φέρουν αντιρρήσεις και αποκαλέσουν το αγαπημένο σας ζωάκι "αποσκευή", εκτυπώστε το παραπάνω και μεταβείτε στο χώρο των ζητώντας να μιλήσετε με τους υπεύθυνους. Σε καμία περίπτωση δε πρέπει πάντως να δεχθείτε να μεταφερθεί το ζώο σας στο χώρο των αποσκευών, μια και ο θάνατος του είναι βέβαιος!