Σε μια κοινωνία που τα άτομα με ειδικές ανάγκες αναγκάζονται να βγουν στους δρόμους, επειδη θίγονται στοιχειώδη δικαιώματα τους, δεν μπορούμε να μιλάμε για "κοινωνικό" κράτος, παρά μόνο για ένα σύγχρονο Καιάδα!