*Αφιερωμένο σε όλους τους φίλους, και γενικά σε όλους τους ανθρώπους που έβαλα στη καρδιά μου, μα κάπου, κάπως χάθηκαν μακριά και τώρα πια δεν έχει σημασία...

To me, coming from you,
Friend is a four letter word
End is the only part of the word
That I heard
Call me morbid, or absurd
But to me, coming from you,
Friend is a four letter word

To me, coming from you,
Friend is a four letter word
End is the only part of the word
That I heard
Call me morbid, or absurd,
But to me, coming from you,
Friend is a four letter word

When I go fishing for the words
I am wishing you would say to me
I'm really only praying that
The words you'll soon be saying
Might betray, the way you feel about me

But to me, coming from you,
Friend is a four letter word