«Πρωταθλήτρια» η Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Δ. Αμαρουσίου με 1,2 εκ €!

«Μεγάλο φαγοπότι» στις δημοτικές επιχειρήσεις εντοπίζει στην έκτη κατά σειρά ετήσια έκθεση, του 2009, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιτζής. Μάλιστα, καθώς σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή, στο εξής απαγορεύεται ο δανεισμός των τοπικών αρχών αν δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειο τους, αφού είναι πλέον απαραίτητο να εξασφαλίσουν το 20% του ποσού, που αιτούνται ως δανειοδότηση. Σχολίασε δε, πως αμφιβάλλει αν θα υπάρξει πλέον ενδιαφέρον για το αξίωμα των δημάρχων. Όπως αναφέρεται στην έκθεση οι παράγοντες που ευνοούν την κακοδιαχείριση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είχαν διαπιστωθεί και στις προηγούμενες εκθέσεις από το 2003 έως το 2008 είναι «η άσκηση της εξουσίας εκ μέρους αρκετών αιρετών αρχόντων στα όρια της νομιμότητας ή και πέραν αυτής, η απότομη και χωρίς προηγούμενη οργάνωση της απαιτούμενης υποδομής μεταβίβαση σ’ αυτούς αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση, οι ανεπαρκείς έλεγχοι της κεντρικής διοίκησης, οι ανεπαρκείς μελέτες για την εκτέλεση έργων, που πολλές φορές γίνονται σκοπίμως για να δικαιολογηθούν πρόσθετες εργασίες, ακόμη η έγκριση αποφάσεων των ΟΤΑ εκ μέρους της εποπτευούσης αρχής μόνο δια της παρόδου της προθεσμίας προς αναπομπή και κυρίως η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου εκ μέρους της Διοίκησης των δημοτικών επιχειρήσεων.»

Οι τομείς της κακοδιοίκησης

Όσον αφορά του τομείς που επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «είναι κυρίως οι πολεοδομίες, το περιβάλλον, οι μεταφορές, τα δημόσια έργα, οι άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (η συζήτηση για τη λήψη των αποφάσεων για την ανάκληση των παράνομων αδειών, πολλές φορές τοποθετούνται τελευταίες στην ημερήσια διάταξη των Δημοτικών Συμβουλίων, με αποτέλεσμα να μη συζητούνται και να ανακαλούνται τελικώς μόνο σε νεκρές από άποψη δραστηριότητας περιόδους), οι δημοτικές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν όλες ελλειμματικές, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες είναι ελλιπείς. Επίσης οι ΟΤΑ δεν εκτελούν δικαστικές αποφάσεις ή συμμορφώνονται μ’ αυτές με μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει, όμως, να επαινέσουμε το αξιόλογο έργο που επιτελούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ελπίζουμε με την εισαγωγή του σχεδίου Καλλικράτης να βελτιωθούν οι τωρινές απαράδεκτες συνθήκες», προσθέτει στην έκθεση του ο Γενικός Επιθεωρητής.Σημαντικές υποθέσεις κακοδιαχείρισης

Μάλιστα στην Έκθεση του ο Γενικός Επιθεωρητής αναφέρεται σε σημαντικές υποθέσεις κακοδιαχείρισης τις οποίες καταγράφει ως εξής: • Από το διαχειριστικό – οικονομικό έλεγχο στην Κοινότητα Πωγωνιανής Ν. Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε έλλειμμα στη διαχείριση αυτής ποσού ύψους 181.246,68 €, το οποίο και καταλογίστηκε σε βάρος του υπευθύνου.. • Από το διαχειριστικό – οικονομικό έλεγχο στο Δήμο Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας, διαπιστώθηκε έλλειμμα στη διαχείριση αυτού ποσού ύψους 1.707.838,39 €, το οποίο και καταλογίστηκε σε βάρος των υπευθύνων. • Από τη διενέργεια ελέγχου στην Περιφέρεια Κρήτης, σχετικά με τη διαχείριση έργου Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου Αγ. Νικολάου, διαπιστώθηκε διπλή εκταμίευση ποσού ύψους 263.412,30 €. Επίκειται η έκδοση καταλογιστικής απόφασης σε βάρος του υπευθύνου. • Από τον διαχειριστικό – οικονομικό έλεγχο στο Δήμο Παναγίας Ν. Χαλκιδικής και των ΝΠΔΔ αυτού, διαπιστώθηκαν ανοίκειες πληρωμές κ.λπ., ποσού ύψους 500.000,00 € περίπου. Επίκειται η έκδοση καταλογιστικής απόφασης σε βάρος των υπευθύνων. • Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε έλλειμμα στη διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου ποσού ύψους 534.736,09 €. Επίκειται η έκδοση καταλογιστικής απόφασης σε βάρος των υπευθύνων. • Από τον διαχειριστικό έλεγχο στο κληροδότημα «ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ», προέκυψε έλλειμμα από τη μη αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των Καταστημάτων για τα έτη 2003 και 2004, συνολικού ποσού ύψους 43.645,24 € τον καταλογισμό του οποίου η Οικονομική Επιθεωρήτρια προτείνει εις βάρος του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας. Εκτός των παραπάνω υποθέσεων, από διαχειριστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2009, διαπιστώθηκαν και άλλες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε βάρος Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, για τις οποίες θα αποφανθούν τελικά, λόγω αρμοδιότητας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας αντίστοιχα, στους οποίους απεστάλησαν τα πορίσματα. α/α ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟ 1. Δήμος Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας. 1.130.000,00 € περίπου 2. Δήμος Παναγιάς Ν. Χαλκιδικής & ΝΠΠΔ αυτού. 150.000,00 € περίπου 3. Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Δήμου Αμαρουσίου. 1.200.000.00 € περίπου 4. Δημοτική Επιχείρηση «Νησί Ονείρων» Δήμου Ερέτριας. 630.000,00 € περίπου 5. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Αθλητικής Ανάπτυξης Δήμου Πετρούπολης. 122.000,00 € περίπου 6. Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής, Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πρώτης Ν. Σερρών 33.000,00 € περίπου Παράλληλα "οι Οικονομικοί Επιθεωρητές από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν σε Δήμους και ΝΠΔΔ διαπίστωσαν εκτός των άλλων και τη μη απόδοση παρακρατουμένων φόρων (ΦΜΥ, Φόρος Εισοδήματος κ.λπ.) υπέρ του Δημοσίου και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον κατά περίπτωση φορολογικό έλεγχο." Επιπλέον, στην έκθεση αναφέρονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεχνικών έργων που δεν υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους όπως για παράδειγμα τα «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Φονιά, Μεριδιάτη και Κηπηρίωνα» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.


Ανοχή των ΟΤΑ στα περίπτερα SUPER MARKET

Με την ανοχή των ΟΤΑ οι διάφοροι επαγγελματίες και τα περίπτερα, τα οποία πλέον έχουν μέγεθος και λειτουργία SUPER MARKET έχουν καταλάβει παράνομα τα κεντρικά πεζοδρόμια των δήμων με αποτέλεσμα να κατέρχονται οι πεζοί στο οδόστρωμα με κίνδυνο τραυματισμού τους, έχουν άλλωστε καταγραφεί ήδη παρόμοια περιστατικά, ενώ δυσχεραίνεται ή εμποδίζεται τελείως η διέλευση των ΑΜΕΑ. Για την εξάλειψη των φαινομένων αυτών πρέπει επιτέλους οι δημοτικές αστυνομίες να ασκήσουν τα αστυνομικά τους καθήκοντα. Τέλος ως πολύ επιμορφωτικό και διαφωτιστικό για τους πολίτες μέτρο είναι να υποχρεωθούν νομοθετικά οι ΟΤΑ να αναγράφουν δια βραχέων στις πινακίδες των οδών την αιτία της ονοματοδοσίας ώστε να διαιωνίζεται η ιστορική μνήμη.

Προτάσεις για λιγότερη διαφθορά

Όπως τονίζεται στην έκθεση "από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας προκύπτει το συμπέρασμα ότι κυρίως οι ΟΤΑ α΄ βαθμού αλλά και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε μικρότερο βαθμό, εμπλέκονται σε πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης η οποία όπως είναι γνωστό οδηγεί αρκετές φορές και στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της." Κατά τον Γενικό Επιθεωρητή "η Δημόσια Διοίκηση θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και διάφανα και να αποδώσει στο έργο που της ζητεί ο λαός και για το οποίο υποβάλλεται σε τόσες οικονομικές θυσίες εφόσον παγιωθούν οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές όπως: - η επαναφορά του κωλύματος εντοπιότητας για υπαλλήλους ή λειτουργούς σε κρίσιμους ή ιδιαίτερους τομείς του κράτους όπως δικαιοσύνη, αστυνομία, λιμενικό σώμα, εφορία/κτηματικές υπηρεσίες, πολεοδομία κ.λ.π. - η ενίσχυση των μηχανισμών και συστημάτων ελέγχου και αυτοελέγχου τόσο στην κεντρική όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ουσιαστικότερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο από τις Περιφέρειες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και την εισαγωγή του ελέγχου στις δημοτικές επιχειρήσεις.


Όμως, διαφθορά δεν υπάρχει μόνο στους ΟΤΑ

Βεβαίως, τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης δεν αφορούν μόνο τους ΟΤΑ. Όπως είπε ο κ. Ρακιντζής από τους 4.440 ελέγχους που διενεργήθηκαν 724 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ άλλες 185 παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα από τον ίδιο τον ΓΕΔΔ. Μεταξύ των κραυγαλέων περιπτώσεων κακοδιοίκησης, παράβασης καθήκοντος και άλλων ατασθαλιών, ήταν: • Αντιπρόεδρος συλλόγου εργαζομένων στο υπουργείο Πολιτισμού (σήμερα συνταξιούχος), ύστερα από έλεγχο «Πόθεν Έσχες», βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ποσό 9 εκατ. ευρώ, που δεν δικαιολογείτο από τα εισοδήματά του. • Διευθύντρια του υπουργείου Υγείας συμμετείχε επ’ αμοιβή σε 31 επιτροπές. Όπως σημείωσε ο κ. Ρακιτζής, σήμερα οι υπάλληλοι δεν αμείβονται επί πλέον για τέτοιου είδους υπηρεσίες και παρατηρείται πρόβλημα στελέχωσης. • Πανεπιστημιακός γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο, από το οποίο συνταξιοδοτήθηκε, πήρε μαζί του φεύγοντας τους φακέλους 440 ασθενών του στη νέα του θέση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Επιπλέον, ύστερα από ελέγχους σε διάφορες δημόσιες εταιρίες και οργανισμούς διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο: Στην ΤΡΑΜ ΑΕ το διάστημα από 1/4/04 έως 2/9/09 το προσωπικό αυξήθηκε κατά 250%. Αύξηση, αλλά μικρότερη, παρατηρήθηκε και στην Κτηματολόγιο ΑΕ. Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές προτάσεις του ΓΕΔΔ, που υλοποιήθηκαν, αυτές είναι: • Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων • Μείωση μισθωμάτων δημόσιων υπηρεσιών • Σύσταση υπηρεσίας κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών Ο κ. Ρακιτζής είπε ακόμη πως η ενοποίηση όλων των ελεγκτικών σωμάτων θα ήταν μια πολύ θετική ενέργεια, διότι έτσι, όπως λειτουργεί σήμερα ο ελεγκτικός μηχανισμός, δαπανώνται χρήμα και χρόνος, που αγγίζουν το ποσοστό του 70%. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως «πρόκειται για μια υπόθεση, που δύσκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί». Τέλος ζήτησε «να αλλάξουμε νοοτροπία και να σεβόμαστε τους θεσμούς.» Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης του ΓΕΔΔ κάντε κλικ εδώ:Ekthesh2009GEDDfinal.pdf