Απροετοίμαστη εξακολουθεί να παραμένει η χώρα για μια ακόμη χρονιά μπροστά στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών παρά τις δεσμεύσεις και εξαγγελίες των αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. Στην έναρξη μιας ακόμη αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου) έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος, καθώς δεν έχει ληφθεί σχεδόν κανένα μέτρο πρόληψης, ενώ οι απαραίτητοι πόροι δεν έχουν εκταμιευθεί. Τα προβλήματα εντείνονται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερα δυσμενείς φετινές μετεωρολογικές συνθήκες που προοιωνίζουν ένα ιδιαίτερα «θερμό» καλοκαίρι.
Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι, στην οικονομικά δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας, η αναβάθμιση της δασοπροστασίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν απαιτεί την αύξηση των διατιθέμενων πόρων, αλλά την πιο υπεύθυνη διαχείρισή τους και βέβαια τον συντονισμό και έγκαιρο προγραμματισμό. Παρότι έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, τα χρονίζοντα προβλήματα της δασοπροστασίας παραμένουν.
Συγκεκριμένα:
 • Πρόληψη: Παρόλο που για πρώτη φορά φέτος έγινε προσπάθεια εξορθολογισμού της διανομής πόρων προς τους ΟΤΑ στη βάση των αναγκών πρόληψης, οι πόροι δεν έχουν κατανεμηθεί ακόμα, με αποτέλεσμα να μην έχει υλοποιηθεί σχεδόν κανένα σχετικό έργο. Παραμένουν επίσης όλες οι ελλείψεις που προκαλούνται από την αδιαφορία της πολιτείας για τα ζητήματα δασικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα τη χρόνια συσσώρευση βιομάζας και την ελλιπή φύλαξη των δασών. Καμία ουσιαστική αναδιάρθρωση δεν έχει γίνει στη Δασική Υπηρεσία, με μόνη σημαντική αλλαγή τη μετάβασή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου όμως ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί ικανοποιητικά. Εξάλλου, εκκρεμεί η υλοποίηση της δέσμευσης για ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας με το προσωπικό της Αγροφυλακής, όπως επίσης και η αξιοποίηση του εποχικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) για έργα πρόληψης.
 • Καταστολή: Η στελέχωση του ΠΣ εξακολουθεί να είναι ελλιπής. Όσον αφορά στο ζήτημα του συντονισμού, παρότι έχει υπάρξει μια σχετική πρόοδος με την αξιοποίηση των κινητών μονάδων συντονισμού, τη συστέγαση των συντονιστικών κέντρων του ΠΣ και της Πολιτικής Προστασίας και τη διοργάνωση ενός σχετικά μεγάλου αριθμού συναντήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
 • Πολιτική προστασία: Το πλαίσιο οργάνωσης στο επίπεδο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας παραμένει προβληματικό, με ελάχιστες μικρές βελτιώσεις στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους κατά τόπους φορείς και οριακά περιθώρια επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς ο ορίζοντας ολοκλήρωσης των δράσεων σχεδιασμού ταυτιζόταν με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Ειδικότερα, όσον αφορά στον εθελοντισμό, οι αναγκαίες παρεμβάσεις αναμόρφωσης του μητρώου πολιτικής προστασίας, άμεσης αντιμετώπισης των χρονιζόντων προβλημάτων ασφάλισης και πιστοποίησης των εθελοντών και εξορθολογισμού των πόρων που διατίθενται, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, παρότι έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα.
 • Δασική έρευνα: Η δασική έρευνα βαίνει προς την ανυπαρξία, λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων και κατευθύνσεων. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε πως παρά τη μεταφορά της Δασικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα ινστιτούτα δασικών ερευνών παρέμειναν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και ότι για τη δασική έρευνα οι διαθέσιμοι πόροι βρίσκονται κοντά στο μηδέν.
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση: Οι περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας ξεκινούν από ανθρώπινη αμέλεια, επομένως η ενημέρωση του κοινού είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Ωστόσο, καμία δράση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα με στόχο την προληπτική φροντίδα των ιδιοκτησιών, την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και τον τρόπο συμπεριφοράς κατά την εξέλιξή της.
«Είναι γεγονός ότι το τελευταίο εξάμηνο η πολιτεία έχει κάνει προσπάθειες διαμόρφωσης καλύτερων προσεγγίσεων στη δασοπροστασία και επίλυσης κάποιων χρονιζόντων προβλημάτων. Στις προσπάθειες αυτές, το WWF Ελλάς και πολλοί άλλοι φορείς συνέβαλαν με όλες τους τις δυνάμεις», αναφέρει ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς. «Παρόλα αυτά, μία σειρά σημαντικών καθυστερήσεων στην υιοθέτησή τους μας οδηγούν και φέτος να βρισκόμαστε στην ίδια απελπιστική κατάσταση όσο και κάθε προηγούμενο χρόνο».
Το WWF Ελλάς καλεί την πολιτεία – έστω και αυτή την ύστατη στιγμή – να λάβει τα πλέον επείγοντα από τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, τονίζοντας ότι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές κοστίζουν τελικά στο κράτος πολύ περισσότερο από κάθε μέτρο πρόληψής τους. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται:
 • Κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και συμμετοχή τους τόσο στους καθαρισμούς δασών όσο και στις συντηρήσεις του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών.
 • Αξιοποίηση των δασικών συνεταιρισμών της χώρας μας για την υλοποίηση έργων καθαρισμού σε βασικά δασικά συμπλέγματα και την παροχή βοήθειας στην πυρόσβεση στις περιοχές εγκατάστασής τους.
 • Άσκηση αυστηρής εποπτείας προς όλους τους φορείς που υποχρεούνται να εφαρμόσουν μέτρα πρόληψης, έτσι ώστε αυτά να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.
 • Έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και στοχευμένων ομάδων (εθελοντών, συλλόγων, τοπικών ΜΚΟ, κοκ) για να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συστράτευση και εγρήγορση.
 • Άμεση αποδέσμευση μέρους των πόρων του ταμείου δασών για την υλοποίηση βασικών συντηρήσεων στο δασικό οδικό δίκτυο και τις αντιπυρικές ζώνες.
 • Άμεση αποδέσμευση μέρους των πόρων προς τους ΟΤΑ για την υλοποίηση καθαρισμών πέριξ των δασών.