Σιωπηλή διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 τ΄απόγευμα, μπροστά από το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Ρόδο.
Η διαμαρτυρία διοργανώθηκε από το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο της Μεσογείου μετά την υπογραφή της  συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Ρωσσίας για την κατασκευή του 1ου Πυρηνικού Σταθμού με 4 αντιδραστήρες στα Τουρκικά παράλια της Μεσογείου.