Γέμισαν την Βέροια από αφίσες και παρακαλούν τον ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ να την κάνει υπουργό! 
http://laikoyra.blogspot.com/