Δεν είναι όλοι οι Γιώργηδες ίδιοι!
 ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ!

Διευκρίνηση: IMF=ΔΝΤ