Ο Τρυποκάρυδος ευχαριστεί το 
για το πολύτιμο αυτό υλικό! Χαχα!