ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΟ

Πρόσφατη έρευνα απο την Ολλανδία μελετά τη χρήση των γουρουνιών στη βιομηχανία και μια απο αυτή ειναι στην βιομηχανία των τσιγάρων. Οπως αναφέρει λοιπόν σε φίλτρα τσιγάρων χρησιμοποιείται
αιμογλοβινη απο γουρούνια. Αυτό ειναι κάτι που οπως λέει ο καθηγητής Simon Chapman εγείρει ερωτήματα για τη χρήση των τσιγάρων απο συγκεκριμένες θρησκείες που απαγορεύουν την κατανάλωση χοιρινού