2010... Αλλαγή χρονιάς μόνο στο ημερολόγιο ή θα κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε επιτέλους και τον κόσμο που ζούμε και να τον κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο και καλύτερο; Πως γίνεται από έναν κόσμο γεμάτο ανθρώπους να λείπει η ανθρωπιά; Σκεφτείτε το!