Τα περιστατικά που έχουν μεταφερθεί στην Αίγινα δεν ορίζουν βαβαίως την γενική εικόνα που παραμένει άγνωστη. Συμφωνα με τίς εμπειρίες μας από τις αντιδράσεις ποσοστού ανθρώπων ο αριθμός πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Εφ όσον δεν είναι ικανοί κάποιοι να διατηρήσουν την ανοχή μας, ίσως θα πρέπι να σκεφτούμε και να δράσουμε διαφορετικά σαν κοινωνία.
Δεν χρειάζετε να επαναλαμβανόμαστε, αφήνουμε τίς εικόνες να μιλήσουν.

Έξαρση Πυροβολημένων μετά την επανέναρξη του κυνηγιού.
Στις 16/12 ΒΡΑΧΟΚΕΡΚΙΝΕΖΟ
22/12 ΒΡΑΧΟΚΕΡΚΙΝΕΖΟ
22/12 ΞΕΦΤΕΡΙ
24/12 ΓΕΡΑΚΙΝΑ
27/12 ΚΑΣΤΑΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΛΑΡΟΣ
27/12 ΓΕΡΑΚΙΝΑ
28/12 ΓΕΡΑΚΙΝΑ
31/12 ΞΕΦΤΕΡΙΑ (4)
2/01 ΞΕΦΤΕΡΙ
3/01 ΑΣΗΜΟΓΛΑΡΟΣ.