Photobucket
Photobucket
Photobucket

Εικόνες από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ


Τα συμπεράσματα δικά σας!