... Και ταΐζει τη γη με τα σκουπίδια του, τα οποία στο τέλος καταλήγει να τρώει και ο ίδιος!