Με ανάμικτα συναισθήματα αναγκαζόμαστε αρκετές φορές οι εθελοντές του ΕΚΠΑΖ να καθίσουμε μπροστά σε έναν υπολογιστή να γράψουμε ένα δελτίο τύπου για ζώα που παραλάβαμε είτε τραυματισμένα είτε δηλητηριασμένα είτε αδύναμα είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Όταν όμως πρέπει να αναφερθούμε σε πυροβολη μένα τι συναισθήματα πρέπει να νοιώσουμε για όλους αυτούς που σηκώνουν το όπλο και πυροβολούν ότι πετάει και ότι βλέπουν;

Ένας κύριος λοιπόν απρόσεχτος περιοχή της Λαμίας σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε ένα νανογέρακο αρσενικό ενήλικο( το οποίο ζει και αναπαράγεται στην Σκωτία στην Γερμανία, και μικρός πληθυσμός από αυτά ξεχειμωνιάζει στην Ελλάδα)το οποίο είναι το τέταρτο κατά σειρά που έχει παραλάβει το ΕΚΠΑΖ στα εικοσιπέντε χρόνια λειτουργίας του αφού αποτελεί σπανιότατο είδος για την ελληνική ύπαιθρο.

Οι κριτικές να ασκηθούν από τους προσεκτικούς κυνηγούς όταν το 35% των εισαγωγών του 2009 στο ΕΚΠΑΖ είναι πυροβολημένα πουλιά και ζώα.

Δεν είχε την ίδια τύχη ένας ασημόγλαρος που φορούσε δαχτυλίδι από την υπηρεσία της Ιταλίας στο στάδιο της ενηλικίωσης. Έφτασε στο κέντρο με φανερά σημάδια εξάντλησης.Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα απελευθερωθεί πάλι στην μητέρα φύση.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΖ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ