Πριν λίγο καιρό ανέβηκα μέχρι την ακρόπολη και τράβηξα αυτήν εδώ τη φωτογραφία.
Αυτή είναι η απάντηση!
Όσα λόγια και να πούμε μονάχα η παρακάτω εικόνα μπορεί να αποτελέσει ΑΠΑΝΤΗΣΗ!