Το έλλειμμα και τότε (1992) ήταν περίπου 12%.
Το 2004 πριν μας αναλάβει η Νέα Τρομοκρατία -συγγνώμη η Νέα Δημοκρατία ήθελα να πω- ήταν περίπου 2%.
Σήμερα το έλλειμμα είναι 12,7%!Ο Έλληνας το 2004 ήτανε κάπως έτσι...


Και το 2009 κατάντησε έτσι!

Όσο για το έλλειμμα διαχρονικά... Δείτε τον ακόλουθο πίνακα!