Στην Αθήνα...


Και στη Θεσσαλονίκη...
* φωτογραφίες από http://troktiko.blogspot.com/