Διαβάστε εδώ για το συμβάν.

Η απάντηση του Ο.Α.Σ.Θ.

Προς

‘’Ε************ Πα********κη’’

<epakaki@gmail.com>

29 . 10 . 2009

Θέμα: ¨Απαντήσεις σε παράπονα – καταγγελίες – υποδείξεις πολιτών ¨


Απαντώντας στην από 23 - 10 - 2009 καταγγελία σας, κατά υπαλλήλου του Ο.Α.Σ.Θ., σας γνωρίζουμε ότι, ήδη αυτός κλήθηκε σε απολογία και εφ΄ όσον προκύψουν στοιχεία παράβασης των κανονισμών εκ μέρους του εργαζόμενου, θα του επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ, πειθαρχικές κυρώσεις.

Για το συμβάν εκφράζουμε την λύπη μας και σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεργασία σας, που συμβάλει θετικά στην προσπάθειά μας προς περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών μας και κατ΄ επέκταση την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑ Σ. ΔΟΥΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ: Αν το περιστατικό δεν είχε λάβει δημοσιότητα από τα blogs αμφιβάλλω αν θα είχε ασχοληθεί κανείς με το θέμα. Επίσης αμφιβάλλω πως στο εξής θα βελτιωθεί ο Ο.Α.Σ.Θ, δεν ανήκω σε εκείνους που τρέφουν αυταπάτες. Απλώς φοβήθηκαν την ξεφτίλα... Αυτό είναι όλο. That's all folks!