Με σημαντική πλειοψηφία 510 ψήφων υπέρ έναντι 40 κατά (24 αποχές) ενέκριναν οι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα της απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο, αποδεχόμενοι σε τρίτη ανάγνωση και με τη διαδικασία της συναπόφασης τη μεταρρύθμιση που διέπει τις τηλεπικοινωνίες.

"Είναι η πρώτη φορά που ένα νομοθετικό κείμενο αναφέρεται στη χρήση του Διαδικτύου ως θεμελιώδες δικαίωμα. Θελήσαμε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των πολιτών δεν θα αγνοηθούν και δεν θα καταπατηθούν", ανέφερε η εισηγήτρια Γαλλίδα σοσιαλίστρια, Catherine Trautmann.

Από τον Ιούνιο του 2011 πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες που θα διέπουν τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, τα κράτη – μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν τις ρυθμίσεις στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 24 Μαΐου του 2011. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με το Συμβούλιο για τη θεσμοθέτηση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, όπου θα εκπροσωπούνται οι 27 εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Ειδικότερα, με τους νέους κανόνες προβλέπεται να ενισχυθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, να διασφαλιστεί η ελευθερία πρόσβασης στο Διαδίκτυο, να δοθεί ώθηση στον ανταγωνισμό, να βελτιωθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και να εκσυγχρονισθεί η χρήση του ραδιοφάσματος.

"Αυτό το νομοθετικό πακέτο καταδεικνύει πως το έργο του ΕΚ επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμβάλαμε στη ενίσχυση των δικαιωμάτων των χρηστών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Διαδικτύου", τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, που πρόκειται να υπογράψει το νομοθετικό κείμενο από κοινού με τον Σουηδό υπουργό Επικοινωνίας, Asa Torstensson.

Με τη νέα νομοθεσία, αναφορικά με το Διαδίκτυο, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αρχή του «τεκμηρίου αθωότητας». Περιορισμοί σε χρήστες ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση που κριθούν "κατάλληλοι, αναλογικοί και απαραίτητοι εντός μιας δημοκρατικής κοινωνίας, με τον οφειλόμενο σεβασμό για το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και εφ' όσον είναι το αποτέλεσμα μιας δίκαιης και αμερόληπτης διαδικασίας".

Αναφορικά με τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, των τηλεπικοινωνιών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών ορίζεται:

Η εναρμόνιση της διαχείρισης του ραδιοφάσματος στην ΕΕ, ιδιαίτερα ενόψει της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση έως το 2012

Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών για τηλεπικοινωνιακά θέματα

Η διευκόλυνση του "λειτουργικού διαχωρισμού", του διαχωρισμού δηλαδή του τομέα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τον τομέα διαχείρισης υποδομών

Η βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, όπως η μεταφορά εντός μιας ημέρας του αριθμού κινητού τηλεφώνου από τη μια εταιρία στην άλλη

Η ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή

http://www.cosmo.gr/Politics/Europe/256330.html