Τι νομίζατε πως δεν θα τον ανακαλύπταμε; Εμείς ανέκαθεν ήμασταν κυνηγοί ταλέντων! Μπορούμε,λοιπόν, να σας εγγυηθούμε πως δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν! Είναι μοναδικός! Είναι αξεπέραστος!