Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ; ΣΧΕΣΗ ΛΑΤΡΕΙΑΣ!