Αγαπητά μου πτηνά!

Όποιος/α θα θέλε να τρυπήσει με το ράμφος του Τρυποκάρυδου και έχει ιδέες που δεν θέλει να τις καταπιεί ας επικοινωνήσει μαζί μου στο epakaki@gmail.com στέλνοντας ορισμένα από τα καρφιά που θα θέλε να πετάξει στο blog. Το πτηνό με το πιο απειλητικό ράμφος θα δει τα καρφιά του αναρτημένα από τον Τρυποκάρυδο-με την προϋπόθεσή να βοηθήσει στη διάδοση των ιδεών μας και στην αύξηση της "αναγνωσιμότητας".

Με αγάπη
η μαμά του Τρυποκάρυδου!